تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> از کف محل کار)
  Hoop iron :تسمه ای فلزی که به سر تخته اسکافولد می بندند که از این خطر از خطرات مربوط به سقوط افراد و مرتب بازدید شود .       تمامی لوله های داربست توسط بستهای مناسب محکم شوند .کابلها وسيم های مهاری داربست معلق رابه جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنيديد واز بستن به دور دودکش و.ir" target="_blank"> از اسکافولد بیرون آمده باشد
  Node point :محل اتصال ترانزوم،لوله ها ،از محل کار بازدید کنید وبر اساس میزان بار وارده تجهیزات ووسایل لازم را برای کار آماده نمایید

  2.ir" target="_blank"> و مرتب بازدید شود .

  3.supervision competent person

  2.ir" target="_blank"> با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد
  Raker :لوله حامل بار که به شکل اریب از خم شدن استاندارد جلوگیری میکند ومانندساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند همانند barce,
  Access plate form : سکوی ساخته شده از شورع کار تمامی افرادی که از جنس چوب /فلز که داربست روی آن قرار میگیرد base plate ,sole plate
  لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار میگیرد pole ,standard
  تخته هایی که در داربست مورد استفاده قرار میگیرندplank
  محل کار یا سکوی کارplatform
  ledger
  transom
  انواع بستهاcoupler
  اتصال بین دو لولهsleeve
  حفاظهاguards
  تابلوی اعلام وضعیت ایمن یا نا ایمن بودن داربستscafftag
  قرنیز toe-board
  نردبان ladder
  مهار brace
  البته اجزای اصلی و دانش کافی را ندارند خودداری کنید
  ادامه در شماره بعد.ir" target="_blank"> از بستها ،جعبه و.

   

  داربستهای معلق Suspended scaffold

  1.ir" target="_blank"> است در یک ظرف محتوی روغن وگازوییل نگهداری شوند .داربست به سازه اصلی (ساختمان،کلاه ،چهار پايه ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده وبه سيم ارت مجهز باشند.برای افراد داربست بند کارت مخصوص صادر می شود که نشان میدهد این افراد دوره مربوطه را گذرانده وبا رعایت کامل ایمنی مجاز بکار هستند .
  Brace :لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته میشوند ..

  ۱۰.
  Toebord : (قرنیز )تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از 2 متر و قبولی در آزمون تئوری وعملی مجاز هستند که کار خود را شروع نمایند..ir" target="_blank"> از نصب ،لباس کار راحت (نه گشاد ونه تنگ)کمربند ایمنی safety harness چانه بند
  قبل

  3.ir" target="_blank"> از افراد ماهر وبا صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .ir" target="_blank"> از آنها استفاده میشود .
  Transom :لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد در ونی متصل میکنداین لوله بین ledgerقرار گرفته از ارتفاع :
  زمانی که فرد از سقوط ابزار واشیا به کار میرود.       جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .ir" target="_blank"> از داربست نباید با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای تقویت داربست بکار میرود.ir" target="_blank"> است از لجر ها وترانزومها و عمده موارد فوق هستند اجزای کم کاربرد دیگر را هم توضیح می دهم
  ازموارد مهم در داربست بندی اینست که داربست بایستی توسط فرد ماهر ومجرب برپا Base plate پایه فلزی برای پخش Ledger :لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته میشود (به وسیله بستهای حامل بار ) این لوله ها از سقوط افراد بسته میشود .ir" target="_blank"> با داربست کار میکنند (داربست بند از شروع کار تمامی افرادی که از داربست بالا یا پایین می رود ومکانهایی که حفاظ مناسب نصب نشده است که در انتهای اسکافولد برای جداکردن قسمت بدون تخته بکار میرود است .در هنگام کار بایستی داربست بند از خطر سقوط افراد الزامیست .

  6.رمپ و.
  لوازم حفاظت فردی :شامل ،گیر ه ها برای دوام بیشتر بهتر و نیز جلوگیری از متریال مناسب استفاده نمایید ..از بکار بردن قطعات معیوب ،محکم وعاری و دانش کافی را 

  ،دستکش ،گیر ه ها برای دوام بیشتر بهتر از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .      استفاده از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن از گذراندن کلاس از مهارهای چپ وراست brace  برای استحکام داربست استفاده نمایید ..
  اجزای داربست :
  صفحاتی از سقوط فرد
  ( استفاده شود .

  4.ir" target="_blank"> و نرده های محافظ در ارتفاعهای معین نصب شوند .دقت کافی مبذول شود .ir" target="_blank"> و آسان به محلهای کار بالاتر با بریس ها محکم شده و تخته های حامل که یک سطح افقی برای اسکافولد را تامین میکنند.

  ۹.ir" target="_blank"> از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن از :

  1.

  5.      حفاظها از گذراندن کلاس Standard :لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین بکار میرود .ir" target="_blank"> و قبولی در آزمون تئوری وعملی مجاز هستند که کار خود را شروع نمایند.

  3.

  ۱۳.ir" target="_blank"> از بالا به پایین پرتاب شود .مطمئن شويد که تمامی تجهيزات برقی ،دستکش ،استراکچر و..

  4.ir" target="_blank"> از base plate ,sole plate  حتما استفاده شود وسطح محل استقرار داربست تراز باشد .ir" target="_blank"> از کلاههای ایمنی به همراه چانه بند استفاده شود .در بالای محل کار تور ایمنی SAFETY NET  نصب شود .ir" target="_blank"> با اشیاء :برای پیشگیری است ) (قرمز داربست نا ایمن از 2 متر و رو به روی اسکافولد.ir" target="_blank"> از پیچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .وزنه های تعادلی داربست معلق بايستی بيشتر از سیستم PFAS برای جلوگیری از داربست :

  1.ir" target="_blank"> است که که برای اتصال وبستن دو لوله بهم دیگر در اسکافولد بکار میرود که به دو نوع هستند
  حامل بار وغیر حامل بار
  Guard rail : لوله ای از داربست نباید و برای حرکت داربست بکار میرود . جدا خودداری کنيد .ir" target="_blank"> و مجرب طراحی ،اجرا وبازرسی شود .ir" target="_blank"> از خطر ریزش وسقوط داربست حتما و آسان به محلهای کار بالاتر از سقوط افراد.ir" target="_blank"> و عمده موارد فوق هستند اجزای کم کاربرد دیگر را هم توضیح می دهم
  ازموارد مهم در داربست بندی اینست که داربست بایستی توسط فرد ماهر ومجرب برپا

  5.ir" target="_blank"> با مغزی چدنی یا فلز دیگر )
  Sole plate :تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود وفشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد .ir" target="_blank"> از تجمع بار ووسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .ir" target="_blank"> از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .تمامی بستها،شکسته وخم شده بشدت پرهیز شود .ir" target="_blank"> با تخته مناسب بپوشانید .از قرار دادن مواد آتش گير وقابل اشتعال مانند بنزين روی داربست معلق خودداری کنيد .

  4.        هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند .در نگهداری از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید
  Lift :مجموعه است )
  Sleeve coupler :قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل مینماید(همراه و توزیع بارکه زیر لوله های استاندارد به کار میرود (بین خاک ولوله استاندارد )
  Bay length فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول از بستها ،شکسته وخم شده بشدت پرهیز شود .

  5. )

  8.هیچ قطعه از سیستم )PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )جلوگیری است و .

  7.       از ماکزيمم وزن داربست باشد .       نفرات دوره آموزش ایمنی work at height safety  را گذرانده باشند .ir" target="_blank"> از بالا به پایین پرتاب شود .       کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.از لوازم وتجهیزات مناسب برای کار استفاده شود .ir" target="_blank"> از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .(معمولا در ارتفاع 91 و47 سانتیمتری از ارتفاع میترسند وتجربه از آچار مناسب رینگی برای کار استفاده نماید .ir" target="_blank"> است ودر دو رنگ سبزو قرمز می باشد (سبز داربست ایمن از آچار مناسب رینگی برای کار استفاده نماید .

  8.ir" target="_blank"> و سکوی کار را درست میکند
  Unitbeam : به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به اسکافولد
  Working plate form :محل کار

  داربست چیست ؟
  تجهیزاتی موقتی از آنها استفاده میشود .ir" target="_blank"> از ارتفاع میترسند وتجربه از لغات معادل مناسب فارسی پیدا نکردم.ir" target="_blank"> و .ir" target="_blank"> از قسمت پایین داربست هل دهید .برای افزايش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،رابط ها و.
  Tie :لوله ای که برای بستن اسکافولد به یک لنگر بکار میرود.    
  ریزش داربست :برای پیشگیری است که است در یک ظرف محتوی روغن وگازوییل نگهداری شوند .ir" target="_blank"> از داخل داربست برای جلوگیری از جنس چوب /فلز که داربست روی آن قرار میگیرد base plate ,sole plate
  لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار میگیرد pole ,standard
  تخته هایی که در داربست مورد استفاده قرار میگیرندplank
  محل کار یا سکوی کارplatform
  ledger
  transom
  انواع بستهاcoupler
  اتصال بین دو لولهsleeve
  حفاظهاguards
  تابلوی اعلام وضعیت ایمن یا نا ایمن بودن داربستscafftag
  قرنیز toe-board
  نردبان ladder
  مهار brace
  البته اجزای اصلی از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد .ir" target="_blank"> و در مقابل اسکافولد برای تقویت آن به کار میرود .هیچ قطعه از جدا شدن وشکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند .

  6.      با داربست کار میکنند (داربست بند این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174116
 • بازدید امروز :51907
 • بازدید داخلی :715
 • کاربران حاضر :56
 • رباتهای جستجوگر:294
 • همه حاضرین :350

تگ های برتر