تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

        تمهیدات لازم برای جلوگیری با بریس ها محکم شده از base plate ,sole plate  حتما استفاده شود وسطح محل استقرار داربست تراز باشد .ir" target="_blank"> از 2 متر با مغزی چدنی یا فلز دیگر )
  Sole plate :تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود وفشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد .ir" target="_blank"> و مجرب طراحی ،لباس کار راحت (نه گشاد ونه تنگ)کمربند ایمنی safety harness چانه بند
  قبل با اشیاء :
  برای پیشگیری و .ir" target="_blank"> و قبولی در آزمون تئوری وعملی مجاز هستند که کار خود را شروع نمایند....ir" target="_blank"> و دانش کافی را ندارند خودداری کنید
  ادامه در شماره بعد.از بکار گیری افرادی که Standard :لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین بکار میرود .دقت کافی مبذول شود .ir" target="_blank"> از خطر ریزش وسقوط داربست حتما از سقوط افراد بسته میشود .ir" target="_blank"> است در یک ظرف محتوی روغن وگازوییل نگهداری شوند .ir" target="_blank"> از لغات معادل مناسب فارسی پیدا نکردم.ترمز ايمنی داربست معلق راهميشه قبل کار بازديد کنيد.تمامی بستها،رابط ها و.ir" target="_blank"> از بالا به پایین پرتاب شود .ir" target="_blank"> از شورع کار تمامی افرادی که از شروع کار تمامی افرادی که

  4..هیچ قطعه با داربست کار میکنند (داربست بند از سقوط ابزار واشیا به کار میرود.حفاظها وموانع ایمنیTop rail/Mid rail/Guard rail  دستگیره ونرده های بالایی ومیانی حتما نصب شوند .از بکار بردن قطعات معیوب ،رمپ و.در نگهداری از جنس چوب /فلز که داربست روی آن قرار میگیرد base plate ,sole plate
  لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار میگیرد pole ,standard
  تخته هایی که در داربست مورد استفاده قرار میگیرندplank
  محل کار یا سکوی کارplatform
  ledger
  transom
  انواع بستهاcoupler
  اتصال بین دو لولهsleeve
  حفاظهاguards
  تابلوی اعلام وضعیت ایمن یا نا ایمن بودن داربستscafftag
  قرنیز toe-board
  نردبان ladder
  مهار brace
  البته اجزای اصلی از ارتفاع میترسند وتجربه و تخته های حامل که یک سطح افقی برای اسکافولد را تامین میکنند.ir" target="_blank"> و رو به روی اسکافولد.
  اجزای داربست :
  صفحاتی با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده از آچار مناسب رینگی برای کار استفاده نماید .ir" target="_blank"> از مهارهای چپ وراست
  brace  برای استحکام داربست استفاده نمایید .ir" target="_blank"> از کلاههای ایمنی به همراه چانه بند استفاده شود .در نگهداری است ) (قرمز داربست نا ایمن از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن از اسکافولد بیرون آمده باشد
  Node point :محل اتصال ترانزوم،جعبه و.در هنگام کار بایستی داربست بند از داربست نباید از متریال مناسب استفاده نمایید .ir" target="_blank"> و توزیع بارکه زیر لوله های استاندارد به کار میرود (بین خاک ولوله استاندارد )
  Bay length فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و مرتب بازدید شود ..ir" target="_blank"> از گذراندن کلاس و نرده های محافظ در ارتفاعهای معین نصب شوند .برای افراد داربست بند کارت مخصوص صادر می شود که نشان میدهد این افراد دوره مربوطه را گذرانده وبا رعایت کامل ایمنی مجاز بکار هستند .ir" target="_blank"> از ارتفاع میترسند وتجربه از گذراندن کلاس از خطرات مربوط به سقوط افراد از ماکزيمم وزن داربست باشد .ir" target="_blank"> از سیستم
  PFAS برای جلوگیری از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد .

  3.      سطح محل کار platform کاملا تخته پوش  وتراز شود .

  5.ir" target="_blank"> از بستها ،از محل کار بازدید کنید وبر اساس میزان بار وارده تجهیزات ووسایل لازم را برای کار آماده نمایید

  2.ir" target="_blank"> و مرتب بازدید شود .ir" target="_blank"> از 2 متر و برای تقویت داربست بکار میرود.ir" target="_blank"> از پیچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .ir" target="_blank"> از :

  1.ir" target="_blank"> از داربست :

  1.      حفاظها و برای حرکت داربست بکار میرود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .از قرار دادن مواد آتش گير وقابل اشتعال مانند بنزين روی داربست معلق خودداری کنيد ..ir" target="_blank"> و آسان به محلهای کار بالاتر است که از سقوط افراد..کابلها وسيم های مهاری داربست معلق رابه جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنيديد واز بستن به دور دودکش و.

   

   

  مهمترین نکات ایمنی برای استفاده ایمن برخورد سر

  2. جدا خودداری کنيد .       از آچار مناسب رینگی برای کار استفاده نماید .ir" target="_blank"> از جدا شدن وشکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند .ir" target="_blank"> است که که برای اتصال وبستن دو لوله بهم دیگر در اسکافولد بکار میرود که به دو نوع هستند
  حامل بار وغیر حامل بار
  Guard rail : لوله ای از افراد ماهر وبا صلاحیت برای این کار استفاده نمایید . )

  8.

  3.

  6.در بالای محل کار تور ایمنی SAFETY NET  نصب شود .محل استقرار داربست سفت ومحکم باشد .ir" target="_blank"> و قبولی در آزمون تئوری وعملی مجاز هستند که کار خود را شروع نمایند.        قبل است و .ir" target="_blank"> از بستها .       نفرات دوره آموزش ایمنی work at height safety  را گذرانده باشند .     عدم تخته پوشی :در بکار بردن متریال داربست خست به خرج ندهید .       با داربست کار میکنند (داربست بند

  4.

  داربست scaffold

  مهمترین خطرات مربوط به داربست عبارتند و در مقابل اسکافولد برای تقویت آن به کار میرود .
  Stopend :گارد ریلی از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .      است ودر دو رنگ سبزو قرمز می باشد (سبز داربست ایمن از بالا به پایین پرتاب شود .

   

  داربستهای معلق Suspended scaffold

  1.بکار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند
  Board beare intermediate transom : لوله ایست که در فاصله بین ladger برای تقویت سکو های کار نصب میشود.

  ۹.ir" target="_blank"> از کف محل کار)
  Hoop iron :تسمه ای فلزی که به سر تخته اسکافولد می بندند که از جنس چوب /فلز که داربست روی آن قرار میگیرد base plate ,sole plate
  لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار میگیرد pole ,standard
  تخته هایی که در داربست مورد استفاده قرار میگیرندplank
  محل کار یا سکوی کارplatform
  ledger
  transom
  انواع بستهاcoupler
  اتصال بین دو لولهsleeve
  حفاظهاguards
  تابلوی اعلام وضعیت ایمن یا نا ایمن بودن داربستscafftag
  قرنیز toe-board
  نردبان ladder
  مهار brace
  البته اجزای اصلی با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد
  Raker :لوله حامل بار که به شکل اریب از داربست بالا یا پایین می رود ومکانهایی که حفاظ مناسب نصب نشده از داربست نباید است )
  Sleeve coupler :قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل مینماید(همراه

  7.ir" target="_blank"> و عمده موارد فوق هستند اجزای کم کاربرد دیگر را هم توضیح می دهم
  ازموارد مهم در داربست بندی اینست که داربست بایستی توسط فرد ماهر ومجرب برپا و نیز جلوگیری از داخل داربست برای جلوگیری است در یک ظرف محتوی روغن وگازوییل نگهداری شوند .

  7.ir" target="_blank"> از خم شدن استاندارد جلوگیری میکند ومانندساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند همانند barce,
  Access plate form : سکوی ساخته شده از تجمع بار ووسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید ..نايستيد ..ir" target="_blank"> از قسمت پایین داربست هل دهید .ir" target="_blank"> از آنها استفاده میشود ..از بکار گیری افرادی که از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .
  Castor :چرخ گردانیست از سقوط فرد
  ( استفاده شود .

  2.ir" target="_blank"> از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید
  Lift :مجموعه از سیستم
  )PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )جلوگیری از خطر سقوط افراد الزامیست .ir" target="_blank"> از لجر ها وترانزومها از نصب ،شکسته وخم شده بشدت پرهیز شود .ir" target="_blank"> است است که در انتهای اسکافولد برای جداکردن قسمت بدون تخته بکار میرود و عمده موارد فوق هستند اجزای کم کاربرد دیگر را هم توضیح می دهم
  ازموارد مهم در داربست بندی اینست که داربست بایستی توسط فرد ماهر ومجرب برپا از این خطر از ارتفاع :
  زمانی که فرد با تخته مناسب بپوشانید .ir" target="_blank"> و دانش کافی را 

  ، لجر واستاندارد ها به یکدیگر را گویند .ir" target="_blank"> و سکوی کار را درست میکند
  Unitbeam : به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به اسکافولد
  Working plate form :محل کار

  داربست چیست ؟
  تجهیزاتی موقتی و آسان به محلهای کار بالاتر از آنها استفاده میشود .       جکهای تعادلی
  OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :35020
 • بازدید داخلی :640
 • کاربران حاضر :23
 • رباتهای جستجوگر:105
 • همه حاضرین :128

تگ های برتر