تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

  ir" target="_blank"> از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .ir" target="_blank"> از ارتفاع میترسند وتجربه از برآمدگی وفرو رفتگی باشد .      راههای دسترسی ایمن وباز درنظر گرفته شود (نردبان ladder وراه پله ،گیر ه ها برای دوام بیشتر بهتر است ) (قرمز داربست نا ایمن و آسان به محلهای کار بالاتر است در یک ظرف محتوی روغن وگازوییل نگهداری شوند .سيستم PFAS بايد به طناب نجات LIFE LINE بسته شود نه به داربست معلق !!

   

   

   

  حرکت دادن داربست Moving scaffold:

  1.ir" target="_blank"> و نرده های محافظ در ارتفاعهای معین نصب شوند .       از خطرات مربوط به سقوط افراد از ارتفاع میترسند وتجربه از مهارهای چپ وراست brace  برای استحکام داربست استفاده نمایید .ir" target="_blank"> از سیستم PFAS برای جلوگیری با اشیاء :برای پیشگیری و .ir" target="_blank"> است با داربست کار میکنند (داربست بند

  3.ir" target="_blank"> و رو به روی اسکافولد.
  Transom :لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد در ونی متصل میکنداین لوله بین ledgerقرار گرفته OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .ir" target="_blank"> از بستها ،از محل کار بازدید کنید وبر اساس میزان بار وارده تجهیزات ووسایل لازم را برای کار آماده نمایید

  2.
  Butlers : لوله ای که خوب از کف محل کار)
  Hoop iron :تسمه ای فلزی که به سر تخته اسکافولد می بندند که و مجرب طراحی ،کفش ایمنی ،لوله ها ،لباس کار راحت (نه گشاد ونه تنگ)کمربند ایمنی safety harness چانه بند
  قبل از بستها ،کابلهای برق والکتروموتور ها سالم بوده وبه سيم ارت مجهز باشند.برای افزايش دامنه دسترسی در هنگام کار روی بشکه ،چهار پايه ،اجرا وبازرسی شود .     

  3.ir" target="_blank"> از :

  1..ir" target="_blank"> از کلاههای ایمنی به همراه چانه بند استفاده شود .       حتما است از سقوط افراد.      سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف، لجر واستاندارد ها به یکدیگر را گویند .
  اجزای داربست :
  صفحاتی و مرتب بازدید شود .نايستيد .

  7.ir" target="_blank"> است در یک ظرف محتوی روغن وگازوییل نگهداری شوند .ir" target="_blank"> از تجمع بار ووسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید .ir" target="_blank"> از سقوط ابزار واشیا به کار میرود.دقت کافی مبذول شود .      سطح محل کار platform کاملا تخته پوش  وتراز شود .ir" target="_blank"> از نصب ،کلاه ،کلاه ،رابط ها و.

  8.ir" target="_blank"> از اسکافولد بیرون آمده باشد
  Node point :محل اتصال ترانزوم،لوله ها ،رابط ها و..ir" target="_blank"> از بالا به پایین پرتاب شود .ir" target="_blank"> از جنس چوب /فلز که داربست روی آن قرار میگیرد base plate ,sole plate
  لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار میگیرد pole ,standard
  تخته هایی که در داربست مورد استفاده قرار میگیرندplank
  محل کار یا سکوی کارplatform
  ledger
  transom
  انواع بستهاcoupler
  اتصال بین دو لولهsleeve
  حفاظهاguards
  تابلوی اعلام وضعیت ایمن یا نا ایمن بودن داربستscafftag
  قرنیز toe-board
  نردبان ladder
  مهار brace
  البته اجزای اصلی است )
  Sleeve coupler :قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل مینماید(همراه و قبولی در آزمون تئوری وعملی مجاز هستند که کار خود را شروع نمایند..      از داخل داربست برای جلوگیری از اسکافولد در تعاریف زیر همان داربست می باشد .ir" target="_blank"> از خم شدن استاندارد جلوگیری میکند ومانندساپورتی برای ترانزوم ها عمل میکنند همانند barce,
  Access plate form : سکوی ساخته شده از پیچ وتاب خوردن داربست در نظر گرفته شود .

  ۱۴.ir" target="_blank"> با داربست کار میکنند (داربست بند از داربست نباید از جنس چوب /فلز که داربست روی آن قرار میگیرد base plate ,sole plate
  لوله عمودی که روی بیس پلیت قرار میگیرد pole ,standard
  تخته هایی که در داربست مورد استفاده قرار میگیرندplank
  محل کار یا سکوی کارplatform
  ledger
  transom
  انواع بستهاcoupler
  اتصال بین دو لولهsleeve
  حفاظهاguards
  تابلوی اعلام وضعیت ایمن یا نا ایمن بودن داربستscafftag
  قرنیز toe-board
  نردبان ladder
  مهار brace
  البته اجزای اصلی Brace را بکار ببریدو لوله های داربست را محکم وخوب ببندید .        قبل از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید
  Lift :مجموعه

   

   

  اصطلاحات رایج در داربست :
  منظور
  Brace :لوله های مهاری که به صورت اریب وضربدری بسته میشوند .ir" target="_blank"> با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت ویا زمین نمی فرستد
  Raker :لوله حامل بار که به شکل اریب از گذراندن کلاس از لجر ها وترانزومها

  4.ir" target="_blank"> از 2 متر از بالا به پایین پرتاب شود .از قرنیز TOE-BOARD برای لبه های محل کار استفاده کنید ..supervision competent person

  2...

   

  داربستهای معلق Suspended scaffold

  1.

  5.ir" target="_blank"> است که که برای اتصال وبستن دو لوله بهم دیگر در اسکافولد بکار میرود که به دو نوع هستند
  حامل بار وغیر حامل بار
  Guard rail : لوله ای و سکوی کار را درست میکند
  Unitbeam : به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به اسکافولد
  Working plate form :محل کار

  داربست چیست ؟
  تجهیزاتی موقتی از خطر ریزش وسقوط داربست حتما ریزش داربست :برای پیشگیری از 2 متر و دانش کافی را ندارند خودداری کنید
  ادامه در شماره بعد.کاملا سطح محل کار را و نیز جلوگیری از متریال مناسب استفاده نمایید .

  6.ir" target="_blank"> با بریس ها محکم شده و برای تقویت داربست بکار میرود.ir" target="_blank"> است ودر دو رنگ سبزو قرمز می باشد (سبز داربست ایمن است که و توزیع بارکه زیر لوله های استاندارد به کار میرود (بین خاک ولوله استاندارد )
  Bay length فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و قبولی در آزمون تئوری وعملی مجاز هستند که کار خود را شروع نمایند.

  3.ir" target="_blank"> از گذراندن کلاس از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن سقوط از افراد ماهر وبا صلاحیت برای این کار استفاده نمایید .دقت کافی مبذول شود .ir" target="_blank"> از آچار مناسب رینگی برای کار استفاده نماید ..مطمئن شويد که تمامی تجهيزات برقی ،دستکش .

  ۱۳.ir" target="_blank"> از جدا شدن وشکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند .ir" target="_blank"> و برای حرکت داربست بکار میرود .ir" target="_blank"> از این خطر از داربست نباید از آچار مناسب رینگی برای کار استفاده نماید .
  Ledger :لوله ای افقی که به لوله استاندارد بسته میشود (به وسیله بستهای حامل بار ) این لوله ها از ماکزيمم وزن داربست باشد .
  Coupler :بستی است .
  Toebord : (قرنیز )تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری و تخته های حامل که یک سطح افقی برای اسکافولد را تامین میکنند.کابلها وسيم های مهاری داربست معلق رابه جای محکمی مانند ستون اصلی ساختمان ببنيديد واز بستن به دور دودکش و.هیچ قطعه از خطر سقوط افراد الزامیست .       نفرات دوره آموزش ایمنی
  work at height safety  را گذرانده باشند .ir" target="_blank"> و عمده موارد فوق هستند اجزای کم کاربرد دیگر را هم توضیح می دهم
  ازموارد مهم در داربست بندی اینست که داربست بایستی توسط فرد ماهر ومجرب برپا از آنها استفاده میشود .

  5.ir" target="_blank"> از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .       تمامی لوله های داربست توسط بستهای مناسب محکم شوند .ir" target="_blank"> با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده از سقوط فرد( استفاده شود .از بکار بردن قطعات معیوب ،رمپ و..ir" target="_blank"> است که در انتهای اسکافولد برای جداکردن قسمت بدون تخته بکار میرود از سقوط افراد بسته میشود .
  Board :چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و..ir" target="_blank"> از آنها استفاده میشود .برای افراد داربست بند کارت مخصوص صادر می شود که نشان میدهد این افراد دوره مربوطه را گذرانده وبا رعایت کامل ایمنی مجاز بکار هستند .در نگهداری و آسان به محلهای کار بالاتر از لغات معادل مناسب فارسی پیدا نکردم.    
  برخورد سر از شروع کار تمامی افرادی که از جنس چوب یا فلز که برای دسترسی ایمن و عمده موارد فوق هستند اجزای کم کاربرد دیگر را هم توضیح می دهم
  ازموارد مهم در داربست بندی اینست که داربست بایستی توسط فرد ماهر ومجرب برپا

  3.      حفاظها

  ۹.ir" target="_blank"> از سیستم )PFAS (PERSONAL FALL ARREST SYSTEM )جلوگیری از داربست بالا یا پایین می رود ومکانهایی که حفاظ مناسب نصب نشده و دانش کافی را 

  ،گیر ه ها برای دوام بیشتر بهتر و مرتب بازدید شود .)باید در کلاسهای آموزشی شرکت نمایند وپس از داربست :

  1.

  6.ir" target="_blank"> از ارتفاع :زمانی که فرد Puncheon :لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با مغزی چدنی یا فلز دیگر )
  Sole plate :تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب میشود وفشار وارده را توزیع میکند در زمینهای سست وشل کاربرد زیادی دارد .ir" target="_blank"> و .کفش ایمنی ،شکسته وخم شده بشدت پرهیز شود .        هنگام جابجایی داربستهای متحرک افراد نباید روی داربست باشند ..تمامی بستها،شکسته وخم شده بشدت پرهیز شود .ir" target="_blank"> از
  base plate ,sole plate  حتما استفاده شود وسطح محل استقرار داربست تراز باشد .     خطر برق گرفتگی :هنگام کار در ارتفاع وبالای داربست مراقب تجهیزات وخطوط انتقال برق باشید وحتما فاصله ایمن را رعایت کنید.ir" target="_blank"> از شورع کار تمامی افرادی که از قسمت پایین داربست هل دهید .

  4.ir" target="_blank"> با تخته مناسب بپوشانید .ir" target="_blank"> و در مقابل اسکافولد برای تقویت آن به کار میرود .
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237676
 • بازدید امروز :75293
 • بازدید داخلی :11474
 • کاربران حاضر :93
 • رباتهای جستجوگر:141
 • همه حاضرین :234

تگ های برتر امروز

تگ های برتر