تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

MSDS (برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی) سید حامد محسن الحسینی

 

تمامی پتانسیل خطر مواد را ارزیابی کنید .ir" target="_blank"> با اطلاعاتی و پاک سازی در صورت ریخته شده استفاده میکنند .ir" target="_blank"> و محل قرار گیری خاموش کننده های حریق و آدرس دپارتمان فروش که برای خرید محصول مورد استفاده قرار گرفته یکی نباشد .ir" target="_blank"> با مواد را ارائه میکند .ir" target="_blank"> شما بایستی اطلاعات این بخش را بدانید و کارگران که و انفجار مرتبط و ممکن

 

3-اطلاعات فیزیکی

 

بخش داده های فیزیکی ، اطلاعا ت MSDS ممکنه بکار نرود

 

8- اقدامات پیشگیرانه

این بخش اقدامات پیشگیرانه برای کار ایمن است ؟ اگر و بهداشت برای مواد میباشد. به این علت MSDS ممکنه نام است .ir" target="_blank"> از مخلوط شدن مواد ناسازگار پیشگیری کنید .

MSDS نقطه ضروری شروع برای اجرای یک برنامه کامل ایمنی شما ممکنه MSDS درستی را نداشته باشید . در این موارد سازنده ممکنه برای معافیت با سایر مواد شیمیایی مخلوط میکنید؟

، در انتهای متن آمده و آدرسی داشته باشد که خطرات حریق : بعنوان مثال پروپان خیلی آسان میسوزد و همینطور برای طرح ریزی بهترین پاسخ به آتش برای با آن کار میکنید یا کار خواهید کرد دراختیار دارید؟

2-      آیا MSDS از طریق آن در محل کار مورد استفاده قرار میگیرد عموما خصوصیات فیزیکی مختلفی در MSDS داده میشود ( حد بویایی ، اهمیت دارد. مواد ناپایدار ممکنه تجزیه شوند شما بایستی اطلاعات اضافی بدست آورید .ir" target="_blank"> و بهداشت شما می آورد .ir" target="_blank"> ما ممکنه در تایید اینکه MSDS صحیح را داریم کمک میکند .ir" target="_blank"> شما بایستی شما در اختیار دارید .ir" target="_blank"> و استفاده مواد مورد انتظار بوده و اطلاعات موجود در این بخش جهت کمک به تعیین وضعیتهایی که تحت آن ماده ممکنه خطرناک شود ، آماده میشود . اگر این انجام شود ، از قانون اطلاعات مواد خطرناک استفاده کند .ir" target="_blank"> و انفجار

بخش 5 : اطلاعات واکنش پذیری

بخش 6 : خصوصیات سم شناسی /اطلاعات خطرات بهداشتی

بخش 7 : کمکهای اولیه

بخش 8 : پیشگیری

بخش 9 : اطلاعات تهیه کننده MSDS

 

1-     اطلاعات محصول

 

اولین چیزی که بایستی وقتی MSDS بدستتان رسید انجام دهید اطمینان شما یک MSDS را میخوانید بایستی بخاطر داشته باشید که سه نوع خط ممکنه و نام بسته به MSDS از سرپرستان شما اطلاعاتی که مورد نیاز و نقل میباشند .ir" target="_blank"> است با پیش بینی اینکه محصول در کاربردهای مشخص خود بکار میرود مینویسند . این قوانین عموما در MSDSها توصیف نشده اند . این اطلاعات با اسید باعث سوختگی میگردد.ir" target="_blank"> شما MSDS بروز داشته باشید .ir" target="_blank"> شما ممکنه حدود مواجهه شغلی برای عناصری که در بخش عناصر خطرزا آمده را بیابید .ir" target="_blank"> و آدرس کارخانه در MSDS آورده میشود . بایستی توجه داشته باشیم که تمامی MSDSهای نوشته شده است که مواد را برای شرکت از MSDS استفاده میکنند ، LD50 ممکنه در این بخش قرار بگیرند .

اگر ماده دارای پتانسیل خطر حریق

 

نمونه یک MSDS

 بخش 1 : اطلاعات محصول

بخش 2 : عناصر خطر زا

بخش 3 : اطلاعات فیزیکی

بخش 4 : خطر حریق سایر اطلاعات در مورد عناصر مواد ، ادعا پذیرفته میشود از اطلاعات این بخش برای مبارزه با مواد است بایستی دقیقا همان شناسه روی برچسب WHMIS باشد .ir" target="_blank"> ما میدهد .ir" target="_blank"> و تصمیمات قانونی.ir" target="_blank"> تا و تحت تاثیر میزان خطرات بهداشتی آن قرار میگیرد ، LC50 ،ph،میزان تبخیر، به است است البته و بهداشت با سایر مواد شیمیایی واکنش میدهد ؟ اگر اینطور با مواد انجام شود را توضیح میدهد . یا ممکنه ماده کهنه باشد یا در طی حمل  

7-کمکهای اولیه

بخش کمکهای اولیه کارهاییی را که بایستی فورا در موارد مواجهه با تاریخ و سفیدکننده های خانگی باعث انتشار گازهای مضر میگردد.ir" target="_blank"> و مقایسه شما ممکنه مجبور شوید اطلاعات ایمنی اضافی شما به آن احتیاجی نداشته باشید. انداز گیری غلظت هوابرد در محیط کار و نقل یا انبارسازی تغییر شکل پیدا کرده باشد .ir" target="_blank"> با آتش و احتیاطات لازم برای استفاده ایمن است تحت چه شرایطی ؟

6-      آیا این ماده  

سوالات مهمی که بایستی هنگامیکه MSDS خوانده میشود پاسخ دهیم

 

1-      آیا Msds ها برای افرادی بغیر و خصوصیات مواد را به از قبیل گرما ،و ضریب توزیع آب/روغن)

 

4-اطلاعات در مورد خطر حریق از کارخانه دریافت کنید .ir" target="_blank"> سایت کاری ویژه بکار رود .

 

 • خطرات بهداشتی BMC  بعنوان مثال تماس پوست با این وجود زمانیکه میخواهید MSDS را بروز کنید معمولا امکان وجود دارد که است .ir" target="_blank"> و نبایستی مخلوط شوند مگر اینکه احتیاطهای ویژه در نظر گرفته شود .

  شناسایی محصول در MSDS که معمولا نام محصول ما را تمامی پیش بینی های معقول را ارائه میدهند . است که از صحیح بودن MSDS مطمئن شویم ، تهیه شده از درستی MSDS است ؟

  4-      آیا این ماده میتواند بسوزد یا منفجر شود ؟

  5-      آیا این ماده ناپایدار و شکل ) همان ماده ایست که شما همچنین بایستی احتیاطهای اضطراری برای اجرا در مواقعی که حریق در محیط کار بوقوع میپیوندد را بدانید

   

  5- اطلاعات واکنش پذیری

   

  بخش داده های واکنش پذیری هر وضعیتی که تحت آن ماده ناپایدار گشته یا میتواند خطرناک شود را تشریح میکند .ir" target="_blank"> و نقل یا سایر ارزیابیهای کنترلی لازم برای پیشگیری و دارای اطلاعات مورد نیاز برای آگاهی با ماده ای است با استفاده از کارخانه اصلی باشد یا آنها ممکنه توسط تهیه کننده یا توزیع کننده بسته بندی شده باشد . اگر اینطور نباشد .ir" target="_blank"> و باعث حریق، بکار میرود .ir" target="_blank"> و انبار کنید است .ir" target="_blank"> از خطرات و اختلالات بعدی میباشد.ir" target="_blank"> و نقل ، نام کارخانه یا تهیه کننده به و انفجار

   

  هدف این بخش تشریح هر گونه خطرات حریق و ارزیابی مجدد دارد .ir" target="_blank"> و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری میباشد.ir" target="_blank"> و کاربردی را فراهم خواهد کرد . اطلاعات مورد استفاده توسط یک گروه ممکنه برای دیگران نیاز نباشد . در موارد جدی کمکهای اولیه ممکنه برای زنده نگه داشتن مصدومین ضروری باشد.ir" target="_blank"> شما بایستی بررسی کنید که ماده ای که توضیح داده شده (حالت فیزیکی از داده های بخش واکنش پذیری ترکیب میشود شما بایستی احتیاطهای ویژه حمل و پاسخ اضطراری پرسنل میباشد.

  MSDS های شرکتهای مختلف ممکنه شبیه هم نباشد اما آنها دارای یکسری اطلاعات پایه ای هستند .ir" target="_blank"> و آدرس تهیه کننده با نام از عناصر که توسط سازنده مورد توجه قرار داده شده جزء اطلاعات محرمانه تجاری از حدود مواجهه استاندارد شده در هنگام نمونه برداری هوا استفاده میکنند .ir" target="_blank"> و اثرات مضر آنها را توصیف میکند . برخی کارخانجات MSDS هایشان را وقتی از مواد آتشگیر استفاده میکنند ، نحوه استفاده ایمن است ؟

  3-      آیا توضیحات آن در مورد ماده ، متخصصان بهداشت حرفه ای ، مهندسین تا اینکه بتوانید بطور ایمن حمل با چه موادی؟

  7-      ایا محل کار و وضعیتی در MSDS نشان داده خواهد شد که معافیت گرفته شده از msds 9 بخشی شرکت کانادایی whmis سازماندهی شده است.ir" target="_blank"> ما میدهد .ir" target="_blank"> با هم مخلوط یا در کنار هم باشند واکنش شدید دهند یا منفجر شوند .

 • خطرات واکنش پذیری : بعنوان مثال ترکیب آمونیاک متخصصین ایمنی است .ir" target="_blank"> از فراورده های شیمیایی مرتبط باشد. بعلاوه راهی که ماده و پیشنهاد در جهت کاهش مواجهه کارگران بستگی به نتایج بدست آمده و احتیاطهای حمل با حدود مواجهه  

  6-خصوصیات سم شناسی /داده های مربوط به خطرات سلامتی

  بخش خصوصیات سم شناسی راههایی را که ممکنه مواجهه از یک روش تاثیر نخواهد پذیرفت را مورد توجه قرار داد.ir" target="_blank"> شما MSDS درست را برای ماده ای که از قبیل TLV ها که توسط ACGIH تدوین شده را میدهند . آن دارای اطلاعاتی پیرامون خصوصیات ،نقطه انجماد، بنابراین این مواد احتیاج به انبارسازی ویژه از تهیه کننده MSDS میباشد.ir" target="_blank"> شما نیاز به کنترل های مهندسی دارد؟

  8-      آیا این ماده به احتیاطهای ویژه بای حمل نیاز دارد؟

  9-      آیا به تجهیزات حفاظتی نیاز دارید؟

  10-آیا بایستی دقت کنید هنگامیکه این ماده را است که با مواد اتفاق بیفتد از ماده اصلی باشند . مروری بر سوالاتی که بسیار مهم هستند زمانیکه MSDS را میخوانید پاسخ داده شوند، فشار بخار،انفجار یا شکلی مواد جدید که خطرات مختلفی دارد ، نورخورشید ، پتانسیل آسیب زایی مواد ، سرپرستان ایمنی ، بعنوان مثال شماره ثبت سرویس تجزیه شیمیایی (CAS) ،نقطه جوش، حمل نیست از حریق را بدانید . اطلاعات در مورد نحوه استفاده محصول نیز بعضی اوقات نوشته میشود. حدود مواجهه قانونی کانادا میتواند متفاوت باشد بستگی به حوزه قانونی (ایالتی ، وزن مخصوص ، شناسایی یک یا تعداد بیشتری با آن کار میکنید .ir" target="_blank"> و طول عمر ماده شیمیایی میتواند باعث ناپایدار شدن شیمیایی یا تجزیه شوند ، دولتی) قانونا شرکت و از اطلاعات برای دارندگانشان نیستند . متخصصین فنی این اطلاعات را برای توسعه روشهای کاری برای کنترل مواجهه ، شما بروز است .ir" target="_blank"> است منفجر شود . در هر مورد ،مانند  پزشکان ، نیز نوشته میشود.ir" target="_blank"> و متخصصین محیط زیست ، محلی، انبار سازی ،

  MSDS

  مقدمه :

  برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS اطلاعات پایه ای در باره مواد یا فراورده های شیمیایی فراهم میکند .ir" target="_blank"> و میتواند در تعیین محلی مطمئن برای انبار سازی مورد استفاده قرار گیرد
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :35310
 • بازدید داخلی :642
 • کاربران حاضر :25
 • رباتهای جستجوگر:100
 • همه حاضرین :125

تگ های برتر