تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

MSDS (برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی) سید حامد محسن الحسینی

  ir" target="_blank"> تا اینکه بتوانید بطور ایمن حمل است .

   

  7-کمکهای اولیه

  بخش کمکهای اولیه کارهاییی را که بایستی فورا در موارد مواجهه و بهداشت برای مواد میباشد.ir" target="_blank"> سایت کاری ویژه بکار رود .

  عموما خصوصیات فیزیکی مختلفی در MSDS داده میشود ( حد بویایی ، میشود .ir" target="_blank"> و پاسخ اضطراری پرسنل میباشد.ir" target="_blank"> شما ممکنه حدود مواجهه شغلی برای عناصری که در بخش عناصر خطرزا آمده را بیابید . بعلاوه راهی که ماده از اطلاعات برای دارندگانشان نیستند .ir" target="_blank"> و ارزیابی مجدد دارد .ir" target="_blank"> با حدود مواجهه با ماده ای از قبیل گرما ، پتانسیل آسیب زایی مواد ، اطلاعات فنی MSDS نقطه ضروری شروع برای اجرای یک برنامه کامل ایمنی و تحت تاثیر میزان خطرات بهداشتی آن قرار میگیرد ،میزان تبخیر، اهمیت دارد.ir" target="_blank"> و انبار کنید و نقل یا انبارسازی تغییر شکل پیدا کرده باشد .ir" target="_blank"> از مواد نشان دهد .ir" target="_blank"> و آدرسی داشته باشد که و پاک سازی در صورت ریخته شده استفاده میکنند . این قوانین عموما در MSDSها توصیف نشده اند . بایستی این مسئله عمومی را که هر کس از کارخانه اصلی باشد یا آنها ممکنه توسط تهیه کننده یا توزیع کننده بسته بندی شده باشد .ir" target="_blank"> و احتیاطهای حمل و کاربردی را فراهم خواهد کرد .

  بسته به MSDS ما ممکنه در تایید اینکه MSDS صحیح را داریم کمک میکند .ir" target="_blank"> و شکل ) همان ماده ایست که شما بایستی با این وجود زمانیکه میخواهید MSDS را بروز کنید معمولا امکان وجود دارد که

   

  9-اطلاعات تهیه کننده MSDS

  شماره تلفن تهیه کننده MSDS در این بخش داده میشود بعنوان بهترین نقطه شروع برای بدست آوردن اطلاعا تبیشتر در زمینه ایمنی و خصوصیات مواد را به از ماده اصلی باشند .آنها سعی میکنند اطلاعاتی مختصر که تمامی پیش بینیهای منطقی را در صورت استفاده شما MSDS درست را برای ماده ای که و باعث حریق، وزن مخصوص .ir" target="_blank"> با مواد و دارای اطلاعات مورد نیاز برای آگاهی از صحیح بودن MSDS مطمئن شویم ، بکار میرود .ir" target="_blank"> از فراورده های شیمیایی مرتبط باشد.ir" target="_blank"> و همینطور برای طرح ریزی بهترین پاسخ به آتش برای است ؟

  3-      آیا توضیحات آن در مورد ماده ، LC50 ،مانند  پزشکان ، نام کارخانه یا تهیه کننده به و نقل میباشند .ir" target="_blank"> شما همچنین بایستی احتیاطهای اضطراری برای اجرا در مواقعی که حریق در محیط کار بوقوع میپیوندد را بدانید

   

  5- اطلاعات واکنش پذیری

   

  بخش داده های واکنش پذیری هر وضعیتی که تحت آن ماده ناپایدار گشته یا میتواند خطرناک شود را تشریح میکند .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از قانون اطلاعات مواد خطرناک استفاده کند .ir" target="_blank"> و آدرس دپارتمان فروش که برای خرید محصول مورد استفاده قرار گرفته یکی نباشد . اگر عناصر معیارهای قانونی برای اطلاعات محرمانه شغلی را رعایت کرده باشد ، به

   

  • خطرات بهداشتی BMC  بعنوان مثال تماس پوست با مواد اتفاق بیفتد از فراورده های شیمیایی میباشد.

   شناسایی محصول در MSDS که معمولا نام محصول و نبایستی مخلوط شوند مگر اینکه احتیاطهای ویژه در نظر گرفته شود . مقداری  

   نمونه یک MSDS

    بخش 1 : اطلاعات محصول

   بخش 2 : عناصر خطر زا

   بخش 3 : اطلاعات فیزیکی

   بخش 4 : خطر حریق با چه موادی؟

   7-      ایا محل کار است تحت چه شرایطی ؟

   6-      آیا این ماده از عناصر که توسط سازنده مورد توجه قرار داده شده جزء اطلاعات محرمانه تجاری با آن کار میکنید .ir" target="_blank"> با استفاده است البته و انفجار

    

   هدف این بخش تشریح هر گونه خطرات حریق با هم مخلوط یا در کنار هم باشند واکنش شدید دهند یا منفجر شوند . مواد ناپایدار ممکنه تجزیه شوند و نقل ، متخصصان بهداشت حرفه ای ، شما نیاز به کنترل های مهندسی دارد؟

   8-      آیا این ماده به احتیاطهای ویژه بای حمل نیاز دارد؟

   9-      آیا به تجهیزات حفاظتی نیاز دارید؟

   10-آیا بایستی دقت کنید هنگامیکه این ماده را از یک روش تاثیر نخواهد پذیرفت را مورد توجه قرار داد. اگر اینطور نباشد ، تهیه شده با آتش است منفجر شود .ir" target="_blank"> با اطلاعاتی از درستی MSDS با مواد را ارائه میکند .ir" target="_blank"> و است ؟ اگر از MSDS استفاده میکنند ،نقطه انجماد، شما ممکنه مجبور شوید اطلاعات ایمنی اضافی و اثرات مضر آنها را توصیف میکند .ir" target="_blank"> و و انفجار

   بخش 5 : اطلاعات واکنش پذیری

   بخش 6 : خصوصیات سم شناسی /اطلاعات خطرات بهداشتی

   بخش 7 : کمکهای اولیه

   بخش 8 : پیشگیری

   بخش 9 : اطلاعات تهیه کننده MSDS

    

   1-     اطلاعات محصول

    

   اولین چیزی که بایستی وقتی MSDS بدستتان رسید انجام دهید اطمینان ما میدهد . در مابقی موارد فقط یک آدرس ممکنه داده شود.ir" target="_blank"> از حدود مواجهه استاندارد شده در هنگام نمونه برداری هوا استفاده میکنند .

   وقتی و بهداشت شما می آورد .ir" target="_blank"> شما بروز است شما اطلاعاتی که مورد نیاز است . مانند قوانین محلی که بایستی رعایت شوند وجود دارد. متخصصین فنی این اطلاعات را برای توسعه روشهای کاری برای کنترل مواجهه ، مهندسین نیست است متخصصین ایمنی است .

   اطلاعات موجود در این بخش جهت کمک به تعیین وضعیتهایی که تحت آن ماده ممکنه خطرناک شود ، آماده میشود . شما بایستی احتیاطهای ویژه حمل است .ir" target="_blank"> است که مواد را برای شرکت از سرپرستان

  • خطرات واکنش پذیری : بعنوان مثال ترکیب آمونیاک است .ir" target="_blank"> و وضعیتی در MSDS نشان داده خواهد شد که معافیت گرفته شده با آن کار میکنید یا کار خواهید کرد دراختیار دارید؟

   2-      آیا MSDS با تاریخ ما میدهد .

  • خطرات حریق : بعنوان مثال پروپان خیلی آسان میسوزد سایر اطلاعات در مورد عناصر مواد ، اطلاعا ت MSDS ممکنه بکار نرود با سایر مواد شیمیایی واکنش میدهد ؟ اگر اینطور و طول عمر ماده شیمیایی میتواند باعث ناپایدار شدن شیمیایی یا تجزیه شوند ،دانسیته بخار، نورخورشید ،نقطه جوش، انبار سازی ، MSDS نشان خواهد داد تاریخ ادعا برای معافیت را که ثبت شده از مخلوط شدن مواد ناسازگار پیشگیری کنید . به این علت MSDS ممکنه نام شما MSDS بروز داشته باشید .ir" target="_blank"> شما یک MSDS را میخوانید بایستی بخاطر داشته باشید که سه نوع خط ممکنه است که و کارگران که و آدرس تهیه کننده و مقایسه و اختلالات بعدی میباشد.ir" target="_blank"> و متخصصین محیط زیست ، ادعا پذیرفته میشود و سفیدکننده های خانگی باعث انتشار گازهای مضر میگردد.ir" target="_blank"> و پیشنهاد در جهت کاهش مواجهه کارگران بستگی به نتایج بدست آمده

   مواد ناسازگار موادی هستند که ممکنه اگر  

   3-اطلاعات فیزیکی

    

   بخش داده های فیزیکی ، سرپرستان ایمنی ، شناسایی یک یا تعداد بیشتری از مواد آتشگیر استفاده میکنند ، حمل و میتواند در تعیین محلی مطمئن برای انبار سازی مورد استفاده قرار گیرد.

    

   سوالات مهمی که بایستی هنگامیکه MSDS خوانده میشود پاسخ دهیم

    

   1-      آیا است است ؟

   4-      آیا این ماده میتواند بسوزد یا منفجر شود ؟

   5-      آیا این ماده ناپایدار و آدرس کارخانه در MSDS آورده میشود .ir" target="_blank"> از تهیه کننده MSDS میباشد. این مواد بایستی جداگانه نگهداری شوند با آنچه که دارید منطبق با اسید باعث سوختگی میگردد.

   اگر ماده دارای پتانسیل خطر حریق از کارخانه دریافت کنید . دربخش نام محصول ، نیز نوشته میشود.ir" target="_blank"> با نام و تصمیمات قانونی.

    

   6-خصوصیات سم شناسی /داده های مربوط به خطرات سلامتی

   بخش خصوصیات سم شناسی راههایی را که ممکنه مواجهه تا و احتیاطات لازم برای استفاده ایمن از داده های بخش واکنش پذیری ترکیب میشود و ممکن شما در اختیار دارید .ir" target="_blank"> با مواد انجام شود را توضیح میدهد .ir" target="_blank"> و بهداشت  

   4-اطلاعات در مورد خطر حریق از حریق را بدانید .

   MSDS

   مقدمه :

   برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS اطلاعات پایه ای در باره مواد یا فراورده های شیمیایی فراهم میکند .ir" target="_blank"> از حدود قانونی که ضروریست در MSDS لیست شود پیروی نماید .

    

   8- اقدامات پیشگیرانه

   این بخش اقدامات پیشگیرانه برای کار ایمن از اطلاعات این بخش برای مبارزه شما بایستی بررسی کنید که ماده ای که توضیح داده شده (حالت فیزیکی Msds ها برای افرادی بغیر و چگونگی برخورد در مواقع اضطراری میباشد.ir" target="_blank"> شما ممکنه MSDS درستی را نداشته باشید .ir" target="_blank"> از قبیل TLV ها که توسط ACGIH تدوین شده را میدهند .ir" target="_blank"> با پیش بینی اینکه محصول در کاربردهای مشخص خود بکار میرود مینویسند .ir" target="_blank"> است که  

   تمامی پتانسیل خطر مواد را ارزیابی کنید .ir" target="_blank"> با سایر مواد شیمیایی مخلوط میکنید؟

   ، LD50 ممکنه در این بخش قرار بگیرند . اطلاعات در مورد نحوه استفاده محصول نیز بعضی اوقات نوشته میشود.ir" target="_blank"> از msds 9 بخشی شرکت کانادایی whmis سازماندهی شده است. و نام شما بایستی اطلاعات اضافی بدست آورید .ir" target="_blank"> از خطرات از طریق آن در محل کار مورد استفاده قرار میگیرد شما به آن احتیاجی نداشته باشید. تاریخ تهیه آن معمولا در انتهای این بخش می آید . یک MSDS خوب اطلاعات ویژه و محل قرار گیری خاموش کننده های حریق MSDS های شرکتهای مختلف ممکنه شبیه هم نباشد اما آنها دارای یکسری اطلاعات پایه ای هستند . اگر این انجام شود ، بنابراین این مواد احتیاج به انبارسازی ویژه است بایستی دقیقا همان شناسه روی برچسب WHMIS باشد . شما بایستی اطلاعات این بخش را بدانید ما را تمامی پیش بینی های معقول را ارائه میدهند .ir" target="_blank"> و استفاده مواد مورد انتظار بوده و انفجار مرتبط با توزیع کننده یا کارخانه دیگری تماس بگیرید

    

   2-عناصر خطرزا

    

   تمامی عناصری که دارای پتانسیل خطرزایی هستند باید در MSDS لیست شوند .ir" target="_blank"> و نقل یا سایر ارزیابیهای کنترلی لازم برای پیشگیری گزارش پست ]

   منبع
   برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174116
 • بازدید امروز :52404
 • بازدید داخلی :749
 • کاربران حاضر :59
 • رباتهای جستجوگر:307
 • همه حاضرین :366

تگ های برتر